Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College (publicatie)

dinsdag 29 maart 2022

16:00 - 16:30
Locatie

Oranjezaal

Voorzitter
Sybrand Buma
Agenda documenten

Agendapunten

 1. A.3

 2. A.5.1

  Het college heeft besloten om aan de gemeenteraad een eerste verzamelvoorstel voor de wijziging van de begroting 2022 vast te stellen. Het verzamelvoorstel begrotingswijzigingen bestaat uit inhoudelijke begrotingswijzigingen en uit financieel technische begrotingswijzigingen, zijnde wijzigingen van zuiver financieel technische aard zonder beleidsmatige aspecten. Dit verzamelvoorstel heeft per saldo geen effect op het begrotingsresultaat; de wijzigingen in dit voorstel verlopen budgetneutraal

  Besluit

  1. De gemeenteraad voor te stellen het eerste verzamelvoorstel begrotingswijzigingen 2022 vast te stellen.
  2. Het raadsvoorstel vast te stellen

 3. A.5.2

  Op 2 juli 2020 is de motie ‘aan de slag met diversiteit’ aangenomen in de gemeenteraad. Ter uitvoering van deze motie heeft het college het werken aan diversiteit nader geconcretiseerd in een uitvoeringsprogramma diversiteit met bijbehorende activiteiten en maatregelen. Het college heeft dit uitvoeringsprogramma nu vastgesteld. Het uitvoeringsprogramma richt zich op bewustwording rond de thema’s racisme en discriminatie en op de werving en selectie van personeel zodat dit een goede afspiegeling vormt van de samenleving.

  Besluit

  1. Het Uitvoeringsprogramma Diversiteit vast te stellen;
  2. De gemeenteraad te informeren en de brief aan de raad vast te stellen.

 4. A.5.3

  Het Bestuurlijk Overleg RES (BORES Fryslân) heeft Alliander geadviseerd over de prioritering van het programma NuLelie, het investeringsprogramma van Liander om de problemen van levering en teruglevering van elektriciteit in Fryslân en de Noordoostpolder op te lossen in de periode 2022-2025. Hierbij is een afwegingskader meegegeven voor de prioritering van 22 projecten in dit programma. Het college informeert de gemeenteraad over dit advies.

  Besluit

  De gemeenteraad te informeren over het advies van de RES-Fryslân aan Alliander over de prioritering inzake het programma NuLelie en de brief aan de raad vast te stellen.