Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College (publicatie)

dinsdag 31 mei 2022

16:00 - 16:30
Locatie

Nieuwe Zaal

Voorzitter
Sybrand Buma
Agenda documenten

Agendapunten

 1. A.3

 2. A.5.1

  LIJST058 heeft schriftelijke vragen gesteld over de geschrapte wapendropping en wandeltocht. Het college heeft de gestelde vragen beantwoord.

  Besluit

  De schriftelijke vragen van LIJST058 d.d. 20 april 2022 over de geschrapte wapendropping en wandeltocht te beantwoorden overeenkomstig bijgevoegd aanhangsel.

 3. A.5.2

  Door de VVD-fractie zijn schriftelijke vragen gesteld over de afvalapp en over het eerste kwartaal van het overgangsjaar 2022 Goed Terecht in Leeuwarden. Het college heeft deze vragen beantwoord.

  Besluit

  De schriftelijke vragen van de VVD-fractie, ingediend op 25 april 2022, inzake de afvalapp en Goed Terecht te beantwoorden overeenkomstig bijgevoegd aanhangsel.

 4. A.5.3

  Het college heeft een aantal geactualiseerde personeelsregelingen vastgesteld.

  Besluit

  1. De Regeling vergoeding reis- en verblijfkosten gemeente Leeuwarden 2022 vast te stellen en met terugwerkende kracht in werking te laten treden per 1 maart 2022
  2. De Regeling thuiswerkvergoeding gemeente Leeuwarden 2022 vast te stellen en met terugwerkende kracht in werking te laten treden per 1 januari 2022.
  3. De meerkosten in verband met de tijdelijke verhoging vergoeding dienstreizen eigen vervoer op te voeren op de lijst van mee- en tegenvallers 2022

 5. A.5.4

  Bij het project centrale brugbediening is de Slauerhoffbrug aangesloten op de centrale bediening van de Provincie. Ook heeft er  een kleine aanpassing plaatsgevonden bij de bediening van de 1e Kanaalsbrug - 2e Kanaalsbrug - Oosterbrug - Vlietsterbrug - Blokhuispoortbrug - Wirdumerpoortsbrug. De openingstijden van de bruggen zijn daarnaast nu in 1 overzichtelijk schema geplaatst. Het college heeft besloten de brugbedieningsregeling hierop aan te passen.

  Besluit

  De Regeling bediening bruggen gemeente Leeuwarden vast te stellen.

 6. A.5.5

  Bij de doorontwikkeling van de FUMO is de wens uitgesproken dat de FUMO haar taken voor alle deelnemers in mandaat uit kan voeren. Om dit mogelijk te maken heeft het college besloten om het mandaatbesluit voor de taken die FUMO voor de gemeente uitvoert vast te stellen.

  Besluit

  Het Mandaatbesluit FUMO 2022 voor de taken die reeds belegd zijn bij de FUMO vast te stellen.

 7. A.6.1

  De ChristenUnie heeft schriftelijke vragen gesteld over het Skatepark aan de Van Loonstraat. Het college heeft deze vragen beantwoord.

  Besluit

  De schriftelijke vragen van de ChristenUnie, ingediend op 21 december 2021, inzake Skatepark Van Loonstraat, te beantwoorden overeenkomstig bijgevoegd aanhangsel.
  (Collegebesluit 10 mei 2022)