Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

november 2022

2
Informatieve bijeenkomst - raadzaal (Raadzaal)
Voorgenomen vestiging Regionale Opvanglocatie Leeuwarden
woensdag 2 november 2022
16:30 - 18:00

Op verzoek van verschillende fracties is er een extra informatieve bijeenkomst gepland. Tijdens deze bijeenkomst krijgt de raad de mogelijkheid om informatieve vragen te stellen aan het college en verschillende gasten zoals het COA en de projectontwikkelaar.

De actualiteit - Raadzaal (Raadzaal)
woensdag 2 november 2022
19:00 - 19:30

De onderwerpen voor deze agenda worden maandag of dinsdag voor de vergadering gepubliceerd.

Debat Raadzaal (Raadzaal)
Programmabegroting 2023
woensdag 2 november 2022
19:30 - 23:00

Algemene Beschouwingen

9
Debat Raadzaal (Raadzaal)
GEANNULEERD Wensen en Bedenkingen voorgenomen locatiekeuze Regionale Opvang Leeuwarden
woensdag 9 november 2022
16:30 - 18:00

Het presidium van de gemeenteraad heeft besloten het debat over de wensen en bedenkingen over de Regionale Opvang Locatie van woensdagmiddag 9 november niet door te laten gaan.

Het college heeft nieuwe informatie met betrekking tot twee mogelijke andere aanbieders/locaties met het presidium gedeeld. Het college gaat het COA vragen zo snel mogelijk deze twee locaties te verkennen.

Het streven is het besluitvormingsproces binnen enkele weken voort te zetten.

Besluitvorming (raad) (Raadzaal)
woensdag 9 november 2022
19:00 - 23:00

Programmabegroting en belastingverordeningen

14
Raadsacademie - raadzaal (Raadzaal)
Spoorzone & Spoordok
maandag 14 november 2022
17:00 - 18:00

(maaltijd voor deelnemers 18.00-18.30u. Graag aanmelden via formulier in Teams)

Raadsacademie - oranjezaal (Oranjezaal)
Inburgering & integratie
maandag 14 november 2022
18:30 - 19:30

Door technische onvolkomenheden is de opname van deze bijeenkomst onbruikbaar. Aan de hand van de presentatie krijgt u wel een indruk van de inhoud van deze bijeenkomst. Het getoonde filmpje vindt u via deze link: https://youtu.be/0rPK0igjV1M

16
Informatieve bijeenkomst - raadzaal (Raadzaal)
Electriciteitsnetwerk
woensdag 16 november 2022
16:30 - 18:00
De actualiteit - Raadzaal (Raadzaal)
woensdag 16 november 2022
19:00 - 19:30

De onderwerpen voor deze agenda worden maandag of dinsdag voor de vergadering gepubliceerd.

Informatieve bijeenkomst - oranjezaal (Oranjezaal)
Concept bestedingsplan Cultuur
woensdag 16 november 2022
19:00 - 20:00
Burgeragendering Raadzaal (Raadzaal)
Boodschap aan de Raad: Sociale supermarkt
woensdag 16 november 2022
19:30 - 20:00

Een keer in de drie weken biedt de raad inwoners en organisaties de gelegenheid hun ideeën en initiatieven te presenteren onder de titel 'Boodschap aan de raad'. Deze keer vertelt Koos Pot over haar initiatief voor een sociale supermarkt. Voor meer informatie zie de bijlage.

Informatieve bijeenkomst - oranjezaal (Oranjezaal)
Programma Raad en Inwoners (voorheen Andere Overheid)
woensdag 16 november 2022
20:15 - 21:45

‘Rondetafelgesprek’ tussen vertegenwoordigers van de fracties en de griffier en de raadsadviseur Andere Overheid. Uit het gesprek destilleert de griffie het draagvlak voor de verschillende hoofdlijnen en onderdelen voor een programma Raad en inwoners. Dat wordt vervolgens besproken met een groep 'meedenkers' uit de raad.

Informatieve bijeenkomst - raadzaal (Raadzaal)
Stedenbouwkundig plan Heechterp
woensdag 16 november 2022
20:15 - 21:00

Na deze bijeenkomst over Heechterp begint direct de informatieve bijeenkomst over het stedenbouwkundig plan Nieuw Oud-Oost. Er is geen pauze tussen de beide bijeenkomsten.

Informatieve bijeenkomst - raadzaal (Raadzaal)
(aansluitend) Stedenbouwkundig plan Nieuw Oud Oost
woensdag 16 november 2022
21:00 - 21:45

De informatieve bijeenkomst over het stedenbouwkundig plan Nieuw Oud-Oost begint aansluitend aan de informatieve bijeenkomst over Heechterp. Er is geen pauze tussen de beide bijeenkomsten.

Informatieve bijeenkomst - raadzaal (Raadzaal)
Raadsvoorstel Aanpak Inflatie
woensdag 16 november 2022
22:00 - 22:45
  • Presentatie met toelichting op het voorstel
  • Gelegenheid tot inspreken
  • Vragen vanuit de raad
17
Informatieve bijeenkomst (Studio Z Zaailand )
Kennissessie - Wet Gemeenschappelijke regelingen
donderdag 17 november 2022
19:00 - 22:00

De WGR wijzigt per 01-07-2022 , de gemeenteraad dient over de wijzigingen een besluit te nemen.

23
Informatieve bijeenkomst - oranjezaal (Oranjezaal)
Scholing PwC Grondexploitaties
woensdag 23 november 2022
19:00 - 20:00

Een grondexploitatie (soms afgekort tot GREX) is een berekening die wordt opgesteld om grondkosten en grondopbrengsten van een ruimtelijk ontwikkelingsplan (zoals een nieuw bestemmingsplan) in beeld te brengen. Aan de kostenkant staan de aankoop van grond, het bouwrijp maken ervan, het inrichten ervan en overhead(onder andere de kosten voor het maken van het plan en de begeleiding van de uitvoering ervan). Aan de opbrengstenkant staan de verkoop van de bouwrijpe grond en alle eventuele subsidies en bijdragen. Jaarlijks worden alle grondexploitaties opnieuw berekend, de zogenaamde hercalculatie. De raad moet deze hercalculatie vaststellen. Dat zal in december 2022 ook gebeuren. Ter voorbereiding daarop wordt er op 23 november een scholing verzorgd door PwC voor alle raadsleden en fractieassistenten.

Debat Raadzaal (Raadzaal)
Concept-bestedingsplan Cultuur
woensdag 23 november 2022
20:15 - 21:45
Geheime informatieve bijeenkomst - oranjezaal (Oranjezaal)
(GEHEIM) informatieve bijeenkomst: Financiële bijlagen Stedenbouwkundig plannen Nieuw Oud Oost & Heechterp
woensdag 23 november 2022
20:15 - 21:00

Alleen toegankelijk voor raadsleden.

Debat Oranjezaal (Oranjezaal)
Eventueel: Stedenbouwkundig plan Nieuw Oost & Heechterp
woensdag 23 november 2022
21:00 - 22:30

Aansluitend aan de geheime informatieve bijeenkomst.

Debat Raadzaal (Raadzaal)
Aanpak gevolgen Inflatie
woensdag 23 november 2022
22:00 - 23:00
28
Agendavoorraad
maandag 28 november 2022
09:00 - 09:30

Deze stukken worden t.z.t. geagendeerd voor een vergadering van de gemeenteraad.

Handboek Raad
maandag 28 november 2022
09:30 - 10:00