Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Informatieve bijeenkomst - oranjezaal

Aanvraag vangnetuitkering BUIG

woensdag 5 juni 2024

19:45 - 20:45
Voorzitter
Wieke Goudzwaard
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  De gemeente heeft over het jaar 2023 een tekort op het budget voor bijstandsuitkeringen. Een deel van dit tekort kan worden verhaald op het vangnet voor bijstandsuitkeringen van het rijk. Het college heeft het aanvraagformulier vangnetuitkering 2023 vastgesteld en legt dit voor instemming voor aan de gemeenteraad.

  Voorgesteld besluit

  1. De raad voor te stellen om in te stemmen met de verklaring waarmee het college verklaart dat er voor 15 augustus 2024 de in het aanvraagformulier vangnetuitkering Participatiewet (BUIG) 2023 genoemde interne en externe maatregelen zijn getroffen om te komen tot verdere tekortreductie.
 2. 1.1

  Van de ambtelijke dienst zijn aanwezig: Geert Luinstra, Margriet Adema en Mariam Issa.

 3. 1.2

  Op verzoek van raadslid mw. Van Santen zijn twee onderzoeken aan de stukken toegevoegd:

  • Het onderzoek door Significant APE is op initiatief van gemeente Leeuwarden uitgevoerd.
  • Het onderzoek door AEF/De Beleidsonderzoekers is door ministerie SZW geïnitieerd en daaraan heeft Leeuwarden actief meegedaan als te onderzoeken gemeente.

  Ter aanvulling: door het ministerie is ook een kwantitatief onderzoek gedaan naar de BUIG en het verdeelmodel. Dit is uitgevoerd door SEO/Atlas voor Gemeenten. Hierin is Leeuwarden wel onderzocht, maar zelf niet actief betrokken geweest bij het onderzoek.
  Voor de volledigheid de link naar dat onderzoek: Meerjarige tekorten en overschotten op het bijstandsbudget (seo.nl)