Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Informatieve bijeenkomst - oranjezaal

Bestemmingsplan "Leeuwarden - De Zuidlanden entreekavel plandeel Wiarda"

woensdag 20 maart 2024

19:45 - 20:45

Uitzending

Agendapunten

 1. 0

  dhr. Keyzer

 2. 1

  De entreekavel buurtschap Wiarda is een nog braakliggende kavel. Het bestemmingsplan Leeuwarden - De Zuidlanden, entreekavel plandeel Wiarda maakt een invulling met wonen en ondergeschikte andere functies mogelijk. Het college stelt de gemeenteraad voor om het bestemmingsplan vast te stellen.

  Voorgesteld besluit

  1. Aan de gemeenteraad voor te stellen om:
  a. De reactienota zienswijzen vast te stellen;
  b. De nota ambtshalve ingebrachte wijzigingsvoorstellen vast te stellen;
  c. Het bestemmingsplan “Leeuwarden – De Zuidlanden, entreekavel plandeel Wiarda” gewijzigd vast te stellen onder toekenning van het nummer NL.IMRO.0080.06003BP02-VG01;
  d. De welstandsrichtlijnen “Entreekavel Wiarda” vast te stellen en deze onderdeel te laten uitmaken van de welstandsnota;
  e. De welstandsrichtlijnen in werking te laten treden een dag na bekendmaking hiervan;
  f.  Geen exploitatieplan vast te stellen;
  g. Op dit besluit de Crisis- en herstelwet van toepassing te verklaren;