Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Informatieve bijeenkomst - raadzaal

Bestemmingsplan appartementen Beukenstraat

woensdag 13 december 2023

19:00 - 20:00

Agendapunten

 1. 1

  Steen Invest uit Leeuwarden is voornemens een appartementengebouw te realiseren aan de Beukenstraat in Leeuwarden. De appartementen zijn in strijd met het ter plekke geldende bestemmingsplan ‘Tussen Ee en Vliet’.
  De gemeente kan medewerking verlenen aan dit initiatief door het vaststellen van een nieuw bestemmingsplan. Het ontwerpbestemmingsplan heeft voor een periode van 6 weken voor zienswijzen ter visie gelegen.
  Binnen de tervisietermijn is een zienswijze ingediend door de werkgroep Beukenstraat. Deze zienswijze is door circa 50 bewoners ondertekend. Uit de zienswijze blijkt dat de omwonenden zorgen hebben over de aantasting van hun woon- en leefklimaat als gevolg van de bouw de appartementen. In de reactienota is uiteengezet dat er geen sprake zal zijn van een onaanvaardbare aantasting van hun woon- en leefklimaat. Deze zienswijze is geen aanleiding om goedkeuring aan het bestemmingsplan te onthouden.
  Het college heeft besloten om het bestemmingsplan ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad.

  Voorgesteld besluit

  1. Aan de gemeenteraad voor te stellen om:
  a. de reactie- en antwoordnota zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan "Leeuwarden - appartementenbouw Beukenstraat 1' vast te stellen;
  b. het bestemmingsplan 'Leeuwarden - appartementenbouw Beukenstraat 1' vast te stellen onder toekenning van het nummer NL.IMRO.0080.04019BP00-VG01
  c. geen exploitatieplan vast te stellen;