Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Informatieve bijeenkomst - raadzaal

Skills in Leeuwarden

maandag 20 november 2023

19:00 - 20:00
Voorzitter
Geu Luik
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  • Woudina de Boer, voorzitter Wijkvereniging "de Toekomst"
  • Irma Galema en Jabik van der Veen namens diverse buurtbewoners van de Elizabethstraat
  • Thewis Kooistra namens wijkpanel Vosseparkwijk
 2. 2

  • Henk Jansen, senior strategisch adviseur sociaal domein, Gemeente Leeuwarden
  • Sander Haga, senior beleidsmedewerker Sociaal Domein Fryslân
  • Annemiek Schuurman, regiomanager Leger des Heils
 3. 3

  Het college stelt de raad voor om een krediet van € 11,365 miljoen beschikbaar te stellen voor de aankoop en verbouw van het kantoorpand aan het Jacob Catsplein 3 in Leeuwarden. Het plan is om dit pand in te zetten voor de uitvoering van Skills in Leeuwarden.
  Het college heeft ook besloten om de vereiste overeenkomsten aan te gaan (met het Rijks Vastgoed Bedrijf, Leger des Heils, Limor en Wender) om Skills uit te kunnen voeren. Dit onder de voorwaarde van een positief raadsbesluit.
  Skills heeft het doel om kwetsbare jongeren in Friesland een eigen plek te bieden, een (t)huis waar zij op weg geholpen kunnen worden om tot rust te komen en verder te groeien in zelfstandigheid en volwassenheid. In Skills wordt (beschermd) wonen, inloop en begeleiding (zorg & ondersteuning) op één locatie aangeboden. Het gecombineerd aanbieden van de diverse vormen van maatschappelijke ondersteuning door de betrokken aanbieders (Leger des Heils, Limor, Wender) heeft ook een preventieve werking.


  Na aankoop van het pand vindt eerst de verbouw plaats voordat Skills in Leeuwarden kan starten (begin 2026).

  Voorgesteld besluit

  1.Aan de gemeenteraad voor te stellen om :
  a. Een krediet beschikbaar te stellen van € 11.365.000 voor de aankoop en verbouw van het pand Jacob Catsplein 3 te Leeuwarden, kadastraal bekend gemeente Leeuwarden, sectie D, nummer 10864, voor Skills in Leeuwarden;
  b. Het krediet onder a. voor een bedrag van € 1,5 mln. te dekken uit de middelen Brede Aanpak Dakloosheid en voor € 1,365 mln. te dekken uit de middelen Huisvesting Kwetsbare groepen;
  c. Het resterende bedrag van € 8,5 miljoen te activeren en af te schrijven in 40 jaar en de hiermee gepaard gaande kapitaallasten alsmede alle andere pandgebonden exploitatielasten te dekken uit de huurinkomst van het Leger des Heils;