Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Debat Raadzaal

European Youth Capital

woensdag 12 juni 2024

19:00 - 20:30
Voorzitter
Sybrand Buma
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  In 2028 is het 10 jaar geleden dat Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa (European Capital of Culture) was. Dat jaar (2018) en de jarenlange voorbereiding daarop heeft Leeuwarden en Fryslân veel meer gebracht dan een jaar vol evenementen (meer dan 1.000) en heel veel bezoekers (5,4 miljoen bezoeken). Leeuwarden-Fryslân 2018 zette Leeuwarden op de kaart als een interessante en relevante stad in Europa in een levendige plattelandsregio met veel kwaliteiten. Direct na 2018 gaven veel betrokkenen bij LF2018 de boodschap af: “Geef ons weer een goede reden om samen te werken.”


  Met de kandidatuur voor EYC2028 wil het college, net als in 2018, een beweging op gang brengen, waarin we jongeren een centrale positie geven om hun eigen toekomst en de toekomst van Leeuwarden vorm te geven. Het doel van het European Youth Forum, dat de titel ieder jaar uitgeeft aan een stad, is om de inbreng van jongeren te vergroten bij alle onderwerpen die hen aangaan. In Leeuwarden willen we voor EYC2028 jongeren de ruimte te geven om culturele, politieke, sportieve, leerzame en sociale activiteiten neer te zetten. Europese samenwerkingen en samenwerkingen tussen cultuur, sport, onderwijs, zorg, overheid, bedrijfsleven en (verschillende groepen binnen) de mienskip zullen inspirerend werken op wat we in Leeuwarden en Fryslân willen bereiken met, voor en door jongeren in Leeuwarden.


  De afgelopen maanden is verkend of Leeuwarden zich met een kans op succes zou kunnen kandideren voor European Youth Capital 2028, tien jaar na European Capital of Culture LF2018. Dat lijkt haalbaar en bij de voorbereidende acties reageren organisaties die werken met en voor jeugd over het algemeen enthousiast. Het college heeft besloten om de gemeente Leeuwarden zich te kandideren en stelt aan de gemeenteraad voor middelen beschikbaar te stellen uit de Fondsen van het Coalitieakkoord om de voorbereidingen voor de kandidatuur en het opstellen van het bidbook op gang te brengen.

  Voorgesteld besluit

  1. Leeuwarden kandidaat te stellen voor de titel European Youth Capital 2028.
  2. Aan de gemeenteraad voor te stellen om:
  a. een bedrag beschikbaar te stellen van € 710.000 voor de voorbereidingsfase tot en met november 2025, met als doel het opstellen en aan de jury presenteren van een bidbook voor Leeuwarden EYC 2028;
  b. De uitgaven voor het onder 2.a. genoemde bedrag te dekken vanuit het strategisch fonds Maatschappelijke Vernieuwing, preventie, sport en cultuur;
  c. De begroting te wijzigen zoals uiteengezet in bijlage 1.