Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Debat Raadzaal

Jeugdagenda 2024-2028

woensdag 3 juli 2024

19:00 - 21:00
Voorzitter
Geu Luik
Toelichting

Oorspronkelijk geprogrammeerd voor 1 juli.
De informatieve bijeenkomst vond plaats op 26 juni; daar zijn meer onderliggende stukken te vinden: Agenda Leeuwarden - Informatieve bijeenkomst - raadzaal Kwartaalsessie sociaal domein Jeugdagenda i.c.m. brief financiën woensdag 26 juni 2024 21:00 - 22:00 - iBabs Publieksportaal (bestuurlijkeinformatie.nl)

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Het college legt de Jeugd Agenda 2024-2028 ter vaststelling voor aan de gemeenteraad. De Jeugd Agenda is de lokale vertaling van de opgaven uit de Hervormingsagenda Jeugd en uit de Fryske Regiovisie Jeugdhulp die in februari 2023 door de gemeente raad is vastgesteld.
  Met de Jeugd Agenda bouwen we aan en investeren we samen met lokale partners in een stevig fundament: een sterke sociale basis gericht op normaliseren en preventie, inclusief onderwijs en een toegang waarin het inzetten van de juiste hulp op het juiste moment, zo licht als mogelijk, maar zwaar indien nodig voorop staat.
  De Jeugd Agenda is een meerjarenagenda waarin we kiezen voor een focus op drie pijlers (Jeugd & het versterken van het dagelijkse leven, Jeugd & inclusiever onderwijs, Jeugd & (gemeentelijke) toegang). Elke pijler bevat een aantal doelen die in de periode 2024-2028 in nauwe samenwerking met partners, ouders en jeugdigen worden omgezet in concrete acties. Het college heeft, onder voorbehoud van vaststelling van de Jeugd Agenda, het Uitvoeringsplan 2024-2025 vastgesteld.

  Voorgesteld besluit

  1. De gemeenteraad voor te stellen:
  a. De Jeugd Agenda 2024-2028, met uitzondering van de bijlage Uitvoeringsagenda Jeugd 2024-2025, vast te stellen;
  b. De incidentele kosten van de uitvoering in 2024-2026 van € 4.150.000 te dekken uit de reserve budgetoverheveling;

 2. 3

  Zoals tijdens het debat afgesproken is de vergelijkende financiële tabel Jeugdagenda van een toelichting voorzien.