Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Informatieve bijeenkomst - raadzaal

Partiële herziening bestemmingsplan Groene Ster

woensdag 6 maart 2024

19:00 - 20:00
Voorzitter
Dirk Visser

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Leeuwarden heeft als ambitie dé evenementenstad van het Noorden te zijn. Met die insteek zijn jaren geleden voor het eerst ook grotere (meerdaagse) muziekevenementen georganiseerd in De Groene Ster. Maar het houden van (meerdaagse) muziekevenementen is in het huidige bestemmingsplan voor De Groene Ster niet toegestaan.Een bestemmingsplan beschrijft wat er in een bepaald gebied mag gebeuren en volgens welke regels. De Groene Ster is een gebied dat bedoeld en ingericht is als recreatiegebied. En zo wordt het ook gebruikt. En op dat gebruik is het huidige bestemmingsplan ook afgestemd.
  Het huidige bestemmingsplan functioneert grotendeels goed, daarbij komt dat evenementen niet in het gehele plangebied van de Groene Ster plaatsvinden. Daarom is een gedeeltelijke aanpassing van het bestemmingsplan doorgevoerd (partiële herziening). Het huidige bestemmingsplan blijft bestaan waarbij de partiële herziening geldt voor een beperkt gebied, met specifieke regelgeving. Met de aanpassingen van het bestemmingsplan is een basis gelegd voor het gebruik van een deel van De Groene Ster als evenemententerrein en onder welke voorwaarden dat mag plaatsvinden.

  Bijlagen

  Voorgesteld besluit

  1. Aan de gemeenteraad voor te stellen om:
  a. De “Belangenafweging Partiële herziening bestemmingsplan Leeuwarden – Recreatiegebied Groene Ster t.b.v. evenementen” vast te stellen;
  b. De “Reactienota zienswijzen ontwerp partiële herziening bestemmingsplan Leeuwarden - Recreatiegebied Groene Ster t.b.v. evenementen en/of PlanMER” vast te stellen;
  c. De “Reactie op toetsingsadvies Commissie m.e.r. d.d. 1 juni 2023 Recreatiegebied Groene Ster, gemeente Leeuwarden (projectnummer 3451)” vast te stellen;
  d. De nota “Wijzigingsvoorstellen ontwerpbestemmingsplan “Partiële herziening bestemmingsplan Leeuwarden - Recreatiegebied Groene Ster t.b.v. evenementen (n.a.v. zienswijzen, advies Commissie m.e.r. en ambtshalve wijzigingen)” vast te stellen;
  e. Het bestemmingsplan “Partiële herziening bestemmingsplan Leeuwarden - Recreatiegebied Groene Ster t.b.v. evenementen” gewijzigd vast te stellen onder toekenning van het nummer NL.IMRO.0080.04017BP00-VG01;