Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Informatieve bijeenkomst - oranjezaal

Aanpak gevolgen inflatie 2e tranche

maandag 13 maart 2023

20:00 - 20:45

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Op 30 november 2022 heeft de raad de aanpak van de gevolgen van inflatie in Leeuwaren vastgesteld. De aanpak richt zich op inwoners en studenten, aan de gemeente gelieerde partijen en de gemeentelijke bedrijfsvoering. Het college informeert de raad over de voortgang van de aanpak en doet voorstellen aan de raad om budget beschikbaar te stellen om een aantal partijen in 2023 financieel te steunen.

  Voorgesteld besluit

  1. De raad voor te stellen:
  I. Voor 2023 een budget beschikbaar te stellen van € 2.514.000 voor het oplossen van knelpunten als gevolg van inflatie         op de volgende onderdelen:
      a. Harmonie: € 495.000
      b. dbieb: € 406.000
      c. Neushoorn: € 133.000
      d. Broedplaatsen, de Doas en Haniahof: € 200.000
      e. Buurt-, wijk- en dorpshuizen: € 80.000
      f. BV Sport: € 1.000.000
      g. Noodfonds: € 200.000
  II.  Het budget van € 2.514.000,- te dekken ten laste van de Algemene Reserve.
  III. De begroting 2022 dienovereenkomstig te wijzigen.

 2. 2

  Op 30 november jl. heeft de raad besluiten genomen over de Aanpak gevolgen van inflatie in Leeuwarden, zie https://leeuwarden.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/550c3b9e-11a6-4eac-a80a-60bb5b02ca42 agendapunt 5.1 e.v.
  Op 21 december vond besluitvorming plaats over de Aanpak gevolgen inflatie voor ondernemers, zie https://leeuwarden.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/506c8849-a2f1-4d1c-beca-6f6acb8e710a agendapunt 8.3 e.v.