Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Informatieve bijeenkomst - oranjezaal

Fondsaanvragen

maandag 20 november 2023

20:15 - 22:15
Voorzitter
Eline de Koning
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Sjoerd Bootsma (artistiek directeur) en Immie Jonkman (zakelijk directeur) van Arcadia

 2. 2
  Algemene vragen
 3. 3

  In de Programmabegroting 2023 zijn conform het coalitieakkoord de volgende drie fondsen opgenomen:
  1. klimaat, energie en biodiversiteit (€ 10 miljoen);
  2. maatschappelijke vernieuwing, inclusief preventie, sport en cultuur (€ 15 miljoen);
  3. strategische ontwikkeling, inclusief innovatie, stedelijke vernieuwing en mobiliteit (€ 15 miljoen).
  Deze drie fondsen richten zich onder meer op grote maatschappelijke transities waar we als gemeente een bijdrage aan willen leveren.
  Met dit voorstel vraagt het college aan de raad om € 3.770.000,- uit het Fonds maatschappelijke vernieuwing, inclusief preventie, sport en cultuur beschikbaar te stellen ten behoeve van het programma Leeuwarden Oost.

  Voorgesteld besluit

  1. Aan de gemeenteraad voor te stellen om:
  a. De besteding van de middelen van € 3,77 miljoen aan de bijlage 3 genoemde activiteiten vast te stellen;
  b. De uitgaven te dekken uit de reserve maatschappelijke vernieuwing;
  c. De begroting te wijzigen zoals uiteengezet in bijlage 1.

 4. 4

  Arcadia heeft als doel meegekregen beweging die in gang is gezet met Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad 2018 voort te zetten. Dit door het organiseren, vormgeven en uitvoeren van culturele evenementen en programma’s die bijdragen aan de volgende doelstellingen van de gemeente Leeuwarden en de Provincie Fryslân:
  a) Versterken van economie en het cultuurtoerisme
  b) Verstevigen van het artistiek klimaat
  c) Werken aan ecologie en circulaire economie
  d) Bevorderen van sociale inclusiviteit onder het motto ‘elkenien docht mei’
  e) Bevorderen van meertaligheid in het algemeen en Frysk in het bijzonder


  In 2022 vond de eerste editie van Arcadia plaats als onderdeel van de driejaarlijkse kunst- en cultuurtriënnales. Met onder andere Bosk, welke recent de Dutch Design Award heeft gewonnen. De volgende triënnale vindt plaats in 2025. Als voorbereiding op het eerstvolgende triënnale jaar stelt het college aan de gemeenteraad voor om voor het Programma 2024-2026 een budget van € 1,8 mln aan Arcadia beschikbaar te stellen.

  Voorgesteld besluit

  1. Aan de gemeenteraad voor te stellen om:
  a. Voor de periode 2024 tot en met 2026 een bedrag van € 1.800.000 beschikbaar te stellen ten behoeve van Arcadia;
  b. De uitgaven te dekken voor een bedrag van € 360.000 te dekken uit het fonds klimaat, energie en biodiversiteit, voor een bedrag van € 740.000 uit het fonds maatschappelijke vernieuwing en voor € 700.000 uit het fonds strategische ontwikkeling;
  c. De begroting te wijzigen zoals uiteengezet in bijlage 1.

 5. 5

  Het college heeft besloten om het vaststellen van een blockbuster investeringsagenda vanuit de fondsen uit het coalitieakkoord voor te leggen aan de gemeenteraad.

  Voorgesteld besluit

  1. Aan de gemeenteraad voor te stellen om:
  a. Voor de periode 2024 tot en met 2026 een bedrag van € 800.000 beschikbaar te stellen voor de investeringsagenda Blockbusterproducties;
  b. De uitgaven voor een bedrag van € 400.000 te dekken uit het fonds maatschappelijke vernieuwing en voor € 400.000 uit het fonds strategische ontwikkeling;
  c. De begroting te wijzigen zoals uiteengezet in bijlage 1.

 6. 6

  Het college heeft ingestemd met het aanleggen van een circulaire grondbank aan de Hendrik Algraweg in Leeuwarden. Hiervoor vraagt het college aan de raad om een krediet beschikbaar te stellen en een deel te onttrekken aan de fondsen uit het Coalitieakkoord.

  Voorgesteld besluit

  1. Aan de gemeenteraad voor te stellen om:
  a. Een krediet beschikbaar te stellen van € 1.212.000 voor de aanleg van een grondbank aan de Hendrik Algraweg;
  b. Een krediet beschikbaar te stellen van € 250.000 voor de verduurzaming van de grondbank;
  c. Een storting te doen in de reserve afschrijvingen van € 200.000, te dekken uit het fonds klimaat, energie en biodiversiteit;
  d. De begroting te wijzigen zoals uiteengezet in bijlage 1.