Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Debat Raadzaal

Huisvestingsverordening

maandag 6 maart 2023

20:15 - 21:30

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  De Huisvestingswet 2014 geeft gemeenten de mogelijkheid om via een huisvestingsverordening in te grijpen in de samenstelling van de bestaande woningvoorraad en in de toewijzing van sociale huurwoningen. Eind vorig jaar heeft het college de raad per brief geïnformeerd over zijn voornemen om een huisvestingsverordening voor te bereiden. Met de ontwerp-Huisvestingsverordening Gemeente Leeuwarden wordt daarin voorzien. Het college wenst de ontwerp-Huisvestingsverordening ter inzage te leggen voordat een definitieve versie ter besluitvorming aan de raad wordt voorgelegd. Om tot een breed gedragen verordening te komen, heeft het college besloten de raad te vragen om akkoord te gaan met terinzagelegging van de ontwerp-Huisvestingsverordening.

  Voorgesteld besluit

  1. Aan de gemeenteraad voor te stellen om akkoord te gaan met de terinzagelegging van de ontwerp-Huisvestingsverordening Gemeente Leeuwarden;

  Toezeggingen

  Titel
  ontwerp-huisvestingsverordening