Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Debat Raadzaal

Aanwijzingsbesluit Wet voorkeursrecht gemeenten inzake gronden Spoordok

maandag 13 maart 2023

20:00 - 20:45
Voorzitter
Petra v.d. Sloot
Toelichting

Afhankelijk van de uitkomst van en aansluitend aan de informatieve bijeenkomst eerder op de avond.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Het college heeft in januari jl. gronden in het gebied Spoordok voorlopig aangewezen als gronden waarop de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing is. Het college heeft nu besloten om de gemeenteraad voor te stellen om de gronden definitief aan te wijzen als gronden waarop de Wvg van toepassing is. Als de raad daartoe besluit, dan betekent dit dat de grondeigenaren in het gebied Spoordok de gronden eerst aan de gemeente te koop moeten aanbieden als zij het voornemen tot verkoop hebben.

  Voorgesteld besluit

  1. Aan de gemeenteraad voor te stellen om:
  a. op basis van artikel 2 juncto 5 Wet voorkeursrecht gemeenten de gronden gelegen tussen het spoor, de Harlingervaart, het Stephensonviaduct/de Heliconweg en de OudeVeemarkt in Leeuwarden (‘Spoordok’), zoals vermeld op de bij dit besluit behorende en daarvan onderdeel uitmakende en als zodanig gewaarmerkte kadastrale overzichtskaart en perceellijst, met daarop vermeld de kadastrale aanduiding van de aan te wijzen gronden, de grootte daarvan alsmede de namen van de eigenaren en de beperkt gerechtigden, één en ander volgens de openbare registers van het Kadaster naar de stand van 15 februari 2023 aan te wijzen als gronden waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 van de Wvg van toepassing zijn;
  b. de reactie- en antwoordnota zienswijzen ‘Wet voorkeursrecht gemeenten’ gronden Spoordok met kenmerk 2023-049003 vast te stellen;