Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Politieke Dialoog Oranjezaal

Raadsvoorstel Nota Vastgoed

woensdag 30 september 2020

21:30 - 22:15
Locatie

Oranjezaal

Voorzitter
Geu Luik
Toelichting

Slechts één woordvoerder per fractie.


In verband met de Corona-maatregelen kan er geen publiek aanwezig zijn. U kunt de vergadering volgen via de livestream.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. De Notitie Vastgoed 2020 is een update van de notitie Vastgoed uit 2016. In het collegeprogramma neemt het gemeentelijk vastgoedbeleid een belangrijke plaats in. Met name het duurzaam, toekomstbestendig maken en circulaire systematiek van materiaalgebruik bij het gemeentelijk vastgoed zijn hierbij speerpunten. De afgelopen jaren zijn veel panden verduurzaamd, maar de opgave is nog steeds groot. Daarom zal steeds meer gewerkt gaan worden met duurzame MJOP's (meerjaren onderhouds planningen) om de opgave inzichtelijk te krijgen en te houden.


  De vastgoedportefeuille is verdeeld in 4 categorieën om aan te geven welke panden behoren tot de kernportefeuille en welke panden we, al dan niet onder voorwaarden, af willen stoten. De afgelopen jaren zijn veel panden afgestoten om steeds meer te komen tot een kernportefeuille. Het uiteindelijke doel is met vastgoed het primaire proces optimaal te ondersteunen. Maar om een financieel gezonde portefeuille te behouden is het ook nodig om naast de maatschappelijke waarde van het vastgoed ook naar de bedrijfseconomische waarde te kijken. Daarom zal bij panden die een positief exploitatieresultaat genereren een afweging gemaakt moeten worden of de verkoop past binnen de portefeuille als geheel.

  Voorgesteld besluit

  de Nota Vastgoed 2020 is vastgesteld;

  Toezeggingen

  Titel
  Aanpassen categorisering MFC Heechterp-Schieringen