Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

Sterke gezinnen - CU

ID
202
Agendapunt
Besluitvorming (raad) 2022 (4.1.6. Motie: Sterke gezinnen - CU)
woensdag 9 november 19:00 tot 23:00
Raadzaal
Titel
Sterke gezinnen - CU
Status
Aangenomen
Raadsleden
 • Aalbers, B. (PvdA)
 • Abdullah Abdi, A. (PvdA)
 • Antolovic, M. (PvdA)
 • Astro, P. (Groenlinks)
 • Atsma, J. (CDA)
 • Bergsma, A. (GroenLinks)
 • Boer de, J. (FNP)
 • Bruijnincx, J. (D66)
 • Caluwe, de J. (PvdA)
 • Copini, G. (D66)
 • Douwstra, H. (ChristenUnie)
 • Dragstra, R. (GroenLinks)
 • Goudzwaard, W. (CDA)
 • Haar, J. ter (GroenLinks)
 • Hoedemaker, T. (CDA)
 • Klaver, S. (Gemeentebelangen)
 • Luik, G. (VVD)
 • Magré, J. (D66)
 • Meulen van der, T. (GroenLinks)
 • Meulen van der-Diever, F. (CDA)
 • Meulen, M. van der (Gemeentebelangen)
 • Niesink, C. (ChristenUnie)
 • Okkema, C. (Gemeentebelangen)
 • Roorda, H. (FNP)
 • Santen, L. van (PvdA)
 • Sloot, P. van der (VVD)
 • Spithoff, R. (Gemeentebelangen)
 • Tuininga, J.W. (FNP)
 • Visser, D. (PvdA)
 • Visser, M.E. (VVD)
 • Vlutters, P. (GroenLinks)
 • Youssef, S. (GroenLinks)
 • Zarza, S. (PvdA)
Portefeuillehouder
Nathalie Kramers
Toelichting
Einddatum
Stand van zaken
Stand van zaken uitvoering aangenomen moties februari 2023: https://leeuwarden.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Item/3d03e686-914d-4ad6-a12e-1f895dfec8cf "Motie is in uitvoering. Zo wordt het gestelde in het Manifest ook onderdeel van lokale uitwerking regiovisie jeugd. Voor de zomer wordt de raad geïnformeerd over een stand van zaken." 2023-07-04 Informerende brief Ontwikkelingen op het gebied van jeugd: https://leeuwarden.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Item/1a5a6820-7fc6-4f7e-806e-82ccc791248d "Bij het opstellen van de lokale jeugdagenda sluiten we aan bij wat werkt en laten we achterwege wat niet goed is of niet meer werkt. Ook de uitgangspunten van het Manifest ‘Sterke gezinnen’ en het rapport ‘Betrek bij gewoon’ krijgen een plaats in de uitwerking. Daarmee voeren we twee moties uit."
Afgedaan
Afgedaan
Datum afdoening
4-7-2023
Bijlage(s)