Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

Motie Ontwikkelkader Leeuwarden-Oost - Groenlinks Leeuwarden

ID

159

Agendapunt
Besluitvorming (raad) 2021 (4.1.3. Motie Ontwikkelkader Leeuwarden-Oost - Groenlinks Leeuwarden)
woensdag 22 december 17:00 tot 22:30
Teams
Titel

Motie Ontwikkelkader Leeuwarden-Oost - Groenlinks Leeuwarden

Status

Aangenomen

Raadsleden
 • Aalbers, B. (PvdA)
 • Adema, A. (PvdA)
 • Astro, P. (Groenlinks)
 • Benmhammed, M. (PvdA)
 • Bergsma, A. (GroenLinks)
 • Bruijnincx, J. (D66)
 • Douma, S. (PvdA)
 • Groot, C. de (Partij voor de Dieren)
 • Jacobse, G. (Gemeentebelangen)
 • Jansen, T. (D66)
 • Kaya, C. (PvdA)
 • Klaver, S. (Gemeentebelangen)
 • Koning, E. de (PvdA)
 • Magré, J. (D66)
 • Niesink, C. (ChristenUnie)
 • Nugteren, A. (D66)
 • Rijpma, F.R. (Christenunie)
 • Santen, L. van (PvdA)
 • Stellingwerf, E. (Groenlinks)
 • Visser, D. (PvdA)
 • Vlutters, P. (Groenlinks)
 • Voogd, U. de (PvdA)
 • Molenaar, F. (Groenlinks)
Portefeuillehouder

Nathalie Kramers

Toelichting
Einddatum
Stand van zaken

Stand van zaken uitvoering moties juni 2022: https://leeuwarden.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Item/d67274f9-d272-4efe-87dc-bbf6c71752b0
Kort na het zomerreces wordt de raad geïnformeerd over de wijze waarop uitvoering gegeven zal worden aan deze motie.

De raad is hierover geïnformeerd bij brief van 20 september 2022: Informerende brief aan raad omtrent vervolgacties vaststelling Omgevingsvisie https://leeuwarden.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Item/140500fd-4832-43db-a6a8-156b8cda74e4

Stand van zaken uitvoering aangenomen moties februari 2023: https://leeuwarden.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Item/3d03e686-914d-4ad6-a12e-1f895dfec8cf
"Motie is in uitvoering."

Afgedaan
Niet afgedaan
Datum afdoening
Bijlage(s)