Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

Motie Onderzoek naar duurzame en/of meerjarige vormen van financiering van de sociale basis -GLL

ID

138

Agendapunt
Besluitvorming (raad) 2021 (4.1.1. Motie Onderzoek naar duurzame en/of meerjarige vormen van financiering van de sociale basis -GLL)
maandag 8 november 19:00 tot 22:30
Teams
Titel

Motie Onderzoek naar duurzame en/of meerjarige vormen van financiering van de sociale basis -GLL

Status

Aangenomen

Raadsleden
 • Aalbers, B. (PvdA)
 • Adema, A. (PvdA)
 • Antolovic, M. (PvdA)
 • Astro, P. (Groenlinks)
 • Atsma, J. (CDA)
 • Benmhammed, M. (PvdA)
 • Berg, A. van den (CDA)
 • Bergsma, A. (GroenLinks)
 • Bevers, H. (VVD)
 • Bouma, S. (VVD)
 • Breemen-Schneider, I. van (FNP)
 • Brouwer, S. (CDA)
 • Bruijnincx, J. (D66)
 • Douma, S. (PvdA)
 • Groot, C. de (Partij voor de Dieren)
 • Hoekstra D. (Lijst058)
 • Jacobi, L. (PvdA)
 • Jacobse, G. (Gemeentebelangen)
 • Jansen, T. (D66)
 • Kaya, C. (PvdA)
 • Klaver, S. (Gemeentebelangen)
 • Koning, E. de (PvdA)
 • Magré, J. (D66)
 • Meinderts, A. (CDA)
 • Meulen van der-Diever, F. (CDA)
 • Niesink, C. (ChristenUnie)
 • Nugteren, A. (D66)
 • Rijpma, F.R. (Christenunie)
 • Santen, L. van (PvdA)
 • Sloot, P. van der (VVD)
 • Stellingwerf, E. (Groenlinks)
 • Tuininga, J.W. (FNP)
 • Veldstra, L. (FNP)
 • Visser, D. (PvdA)
 • Visser, M.E. (VVD)
 • Vlutters, P. (Groenlinks)
 • Voogd, U. de (PvdA)
 • Molenaar, F. (Groenlinks)
Portefeuillehouder

Gijs Jacobse

Toelichting
Einddatum
Stand van zaken

Stand van zaken uitvoering moties juni 2022: https://leeuwarden.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Item/d67274f9-d272-4efe-87dc-bbf6c71752b0
Er is een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden van duurzame en/of meerjarige vormen van financiering van de sociale basis. Voor de zomer wordt met een aantal partijen gesproken over de wensen van die partijen naar duurzame en/of meerjarige vormen van financiering. In het najaar 2022 worden de uitkomsten beschikbaar gesteld.

Stand van zaken uitvoering aangenomen moties februari 2023: https://leeuwarden.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Item/3d03e686-914d-4ad6-a12e-1f895dfec8cf
De uitkomsten van het onderzoek naar de mogelijkheden van duurzame en/of meerjarige vormen van financiering van de sociale basis worden meegenomen in het uitvoeringsplan sociale basis dat voor de zomer door het college wordt vastgesteld.

Afgedaan
Niet afgedaan
Datum afdoening
Bijlage(s)