Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Agendavoorraad

maandag 15 juli 2024

09:00 - 09:30
Toelichting

Deze stukken worden t.z.t. geagendeerd voor een vergadering van de gemeenteraad.

Agendapunten

 1. 1
  COLLEGEVERGADERING 24 JUNI 2024
 2. 1.2

  Lidl heeft de gemeente Leeuwarden gevraagd medewerking te verlenen aan de realisatie van een supermarkt op het adres Elzenstraat 1/3 in Leeuwarden. Er is sprake van planologische verplaatsing; er wordt ruimte geboden voor een nieuwe supermarkt aan de Elzenstraat, terwijl gelijktijdig het vloeroppervlak voor supermarkten aan het Willem Alexanderplein en het Cambuurplein planologisch wordt beperkt. Conform het gemeentelijke beleid neemt hiermee het totale vloeroppervlak aan supermarkten binnen de gemeente niet toe. Het ontwerpbestemmingsplan heeft voor een periode van 6 weken ter visie gelegen. Gedurende deze periode is één zienswijze ingediend. De ingediende zienswijze vormt geen aanleiding om goedkeuring aan het bestemmingsplan te onthouden. Wel is de toelichting van het bestemmingsplan aangepast door het opnemen van de dienstenrichtlijnscan. Het college stelt aan de gemeenteraad voor om dit bestemmingsplan vast te stellen.

  Voorgesteld besluit

  1. Aan de gemeenteraad voor te stellen om:
  a. de reactie- en antwoordnota zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan "Leeuwarden - Lidl Elzenstraat, Cambuurplein en Willem Alexanderplein' vast te stellen;
  b. het bestemmingsplan 'Leeuwarden - Lidl Elzenstraat, Cambuurplein en Willem Alexanderplein' vast te stellen onder toekenning van het nummer NL.IMRO.0080.04013BP03-VG01;
  c. geen exploitatieplan vast te stellen;

 3. 2
  COLLEGEVERGADERING 11 JUNI 2024
 4. 2.1

  Het bestemmingsplan “Leeuwarden - Hoogspanningsstation Leeuwarden Zuidwest” heeft als ontwerp ter visie gelegen. Er is één zienswijze ingediend. De zienswijze leidt niet tot een wijziging in de regels en verbeelding van het bestemmingsplan. Middels ambtshalve wijzigingen wordt voorgesteld de verbeelding aan te passen, in die zin dat de grillig lopende plangrens rechtgetrokken wordt en de situering van het opstijgpunt om technische redenen aangepast wordt. Het college stelt aan de gemeenteraad voor om het bestemmingsplan vast te stellen.

  Voorgesteld besluit

  1. Aan de gemeenteraad voor te stellen om:
  a. De reactienota zienswijzen vast te stellen;
  b. De nota ambtshalve wijzigingsvoorstellen vast te stellen;
  c. Het bestemmingsplan “Leeuwarden - Hoogspanningsstation Leeuwarden Zuidwest” vast te stellen onder toekenning van het nummer NL.IMRO.0080.06031BP00-VG01;
  d. Geen exploitatieplan vast te stellen;
  e. Op dit besluit de Crisis- en herstelwet van toepassing te verklaren;

 5. 3

  Dit is geen onderwerp dat geagendeerd wordt.


  Het protocol geheimhouding en vertrouwelijkheid is vastgesteld in de besluitvormende vergadering van 20 april 2022;
  https://leeuwarden.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/bd589c79-3e8a-4218-a607-984b3d9cce1b?documentId=01290784-6f8c-4a7d-81ae-fc800b68538d&agendaItemId=ce913390-2177-43b2-ba1c-179da411b6da