Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Open Podium Oranjezaal

Bestemmingsplan Leeuwarden – Aldlânstate

woensdag 23 september 2020

19:30 - 20:15
Locatie

Oranjezaal

Voorzitter
Lutz Jacobi/Jellie Rijpma
Toelichting

In verband met de Corona-maatregelen kan er geen publiek aanwezig zijn. U kunt de vergadering volgen via de livestream.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Het bestemmingsplan Leeuwarden – Aldlânstate biedt een juridisch-planologische regeling voor het realiseren van de nieuwbouw van Aldlânstate tussen het huidige gebouw aan de Hempenserweg 2 te Leeuwarden en het Van Harinximakanaal. De 230 woningen in het huidige Aldlânstate voldoen niet meer aan de behoefte van ouderen. Dit complex zal daarom vervangen worden door nieuwbouw met daarin 123 woningen. Dit plan voor nieuwbouw is in overeenstemming met het “stedenbouwkundig plan en welstandsrichtlijnen Aldlânstate en omgeving Hempenserweg 2 te Leeuwarden” dat op 4 juli 2018 door de raad is vastgesteld.
  Het ontwerpbestemmingsplan heeft vanaf 9 april 2020 gedurende een periode van zes weken ter inzage gelegen. Er zijn 4 zienswijzen ingediend die leiden tot een aanpassing van het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan wordt aan de gemeenteraad ter vaststelling aangeboden.

  Voorgesteld besluit

  Aan de gemeenteraad voor te stellen om:
  a. de in bijlage 1 opgenomen “Reactie- en antwoordnota zienswijzen ontwerpbestemmingsplan “Leeuwarden – Aldlânstate” vast te stellen;
  b. bestemmingsplan “Leeuwarden – Aldlânstate” gewijzigd vast te stellen onder toekenning van het nummer NL.IMRO.0080.05012BP01-VG01;
  c. geen exploitatieplan vast te stellen;

 2. 2