Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Debat Raadzaal

Aanpak gevolgen Inflatie

woensdag 23 november 2022

22:00 - 23:00

Locatie
Raadzaal
Voorzitter
Johan Magré
Toelichting
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. Iedereen merkt de gevolgen van de hoge inflatie. Vooral de energiekosten zijn sterk gestegen en dit is voor veel huishoudens een toenemend probleem. Het Rijk heeft daarop maatregelen genomen.
  Het college wil extra ondersteuning bieden aan de inwoners van Leeuwarden, en aan de gemeente verbonden instellingen en contractpartners.
  Specifiek voor de inwoners stelt het college de raad voor om een vergoeding te verstrekken in 2022 aan huishoudens met een inkomen vanaf 125 tot 150% van de bijstandsnorm, en om een vergoeding te verstrekken in 2022 aan studenthuishoudens met een eigen energiecontract.

  Voorgesteld besluit

  1. Om over 2022 een eenmalige, gemeentelijke categoriale vergoeding voor ieder huishouden met een inkomen vanaf 125 tot 150% van de toepasselijke bijstandsnorm te verstrekken, en hierbij de volgende staffel te hanteren op het percentage van de toepasselijke bijstandsnorm:
  125 – 130%: € 800
  130 – 140%: € 500
  140 – 150%: € 300
  2. Om over 2022 een eenmalige, gemeentelijke categoriale vergoeding van € 1300 te verstrekken aan studenthuishoudens met een energiecontract.
  3. Voor de uitvoering van 1.1 en 1.2 de beleidsregels ‘Eenmalige energietoeslag Leeuwarden 2022’ en de beleidsregels ‘Tegemoetkoming energiekosten Leeuwarden 2022 voor inkomens hoger dan 125% bijstandsnorm’ vast te stellen’.
  4. Voor uitvoering van 1.1 en 1.2 een budget van € 4,3 miljoen in 2022 ter beschikking te stellen en dit voor € 250.000 te dekken uit het programma Werk en Inkomen, en voor € 4,05 miljoen uit de Algemene Reserve.
  5. Om in 2022 € 500 van de energietoeslag voor 2023 te verstrekken aan de groep tot 125% van de toepasselijke bijstandsnorm, vooruitlopend op vaststelling van Beleidsregels Eenmalige energietoeslag Leeuwarden 2023.
  6. De begroting 2022 dienovereenkomstig te wijzigen.