Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Informatieve bijeenkomst

Politiek Café - Stedenbouwkundig plan 'Stiens - Steenslân II'

woensdag 15 november 2023

19:00 - 21:00
Locatie

Café de Kern - Smelbrege 3, 9051BH Stiens

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Steenslân II vormt de afronding van de oostelijke dorpsrand van Stiens.
  Het stedenbouwkundig plan voor Steenslân II voorziet in de realisatie van 103 woningen, waarvan 30% sociale huur. Het woonprogramma is gevarieerd en bestaat uit een mix van rijwoningen, twee-onder-een-kapwoningen, vrijstaande woningen, arken en appartementen. De woningen worden gesitueerd in een groene- en waterrijke omgeving met wandel-, fiets- en vaarroutes. 


  Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is een wijziging van het bestemmingplan noodzakelijk. Voordat een bestemmingsplanprocedure wordt doorlopen is voor het gebied een stedenbouwkundig plan opgesteld. Het stedenbouwkundig plan bepaalt de ruimtelijke kaders voor de nadere uitwerking van het bestemmingsplan. Het ontwerp stedenbouwkundig plan heeft van 2 februari 2023 t/m 15 maart 2023 voor inspraak ter inzage gelegen. Binnen deze termijn zijn 17 inspraakreacties ingediend. De inspraakreacties geven het college aanleiding om het stedenbouwkundig plan gewijzigd aan de gemeenteraad voor te leggen. Verder stelt het college  aan de gemeenteraad  een tiental ambtshalve wijzigingen voor ten opzichte van het ontwerp stedenbouwkundig plan. Het college heeft besloten de gemeenteraad voor te stellen het stedenbouwkundig plan 'Stiens - Steenslân II' gewijzigd vast te stellen.

  Voorgesteld besluit

  1. De gemeenteraad voor te stellen om:
  a. de reactie- en antwoordnota inspraak vast te stellen;
  b. de ambtshalve wijzigingsvoorstellen vast te stellen;
  c. het stedenbouwkundig plan ‘Steenslân II’ gewijzigd vast te stellen en een dag na bekendmaking in werking te laten treden.

  Toezeggingen

  Titel
  Verkeersknelpunten t.g.v. Steenslân II