Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Debat Oranjezaal

Rioolheffing verordening

woensdag 29 november 2023

20:45 - 22:30

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Jaarlijks worden voor de heffing van de meeste gemeentelijke belastingen nieuwe belastingverordeningen vastgesteld met daarin opgenomen de tarieven voor het nieuwe jaar. Daarnaast worden in deze verordeningen nieuwe ontwikkelingen op fiscaal-juridisch gebied verwerkt en de gevolgen van beleidswijzigingen. Het college heeft besloten om de Verordening riool- en waterzorgheffingen aan te bieden aan de gemeenteraad. 


  In de nu voorliggende Verordening riool- en waterzorgheffingen richt het besluit zich vooral op de fiscaal-juridische aspecten en het wettelijk kader ter vastlegging van het fundament voor de heffing in 2024. De Verordening riool- en waterzorgheffingen wordt afwijkend voorafgaand aan de programmabegroting voorgelegd aan de raad. Reden hiervoor is de invoering van de riool- en waterzorgheffingen en de hierdoor gewijzigde systematiek van de rioolheffingen. 


  Op 21 december 2022 heeft u met het vaststellen van het Programma Water en Riolering 2023-2027 besloten om de rioolheffingen om te vormen naar een bredere riool- en waterzorgheffingen. Hiermee komt er een nieuwe basis voor de bekostiging van de rioolvervanging en de klimaatopgave. Op basis van de geamendeerde tekst zijn er verschillende scenario’s uitgewerkt. Bij informerende brief van 30 mei 2023 heeft het college u haar voorkeursscenario (scenario 2) aangegeven. Dit voorkeursscenario is nader uitgewerkt in de Verordening riool- en waterzorgheffingen Leeuwarden 2024 welke u ter besluitvorming wordt aangeboden. U neemt met dit besluit een beslissing over wie er mee gaat betalen aan het waterzorgtarief en daarmee de klimaatopgave.

  Voorgesteld besluit

  de Verordening Riool- en Waterzorgheffingen Leeuwarden 2024 vaststellen.

 2. 2

 3. 5

  Hierbij ontvang u de beantwoording van de vragen van VVD en Lijst058. Bijgaand ontvangt u ook het memo van onze juridisch adviseur. Wij realiseren ons dat het complexe materie is met veel juridisch taalgebruik. Wij kunnen ons voorstellen dat hierover vragen zijn. Als dat het geval is kunt u contact opnemen met de ambtelijk dienst.
  Jorrit Zuidema – 058 233 8014
  Adriana Groen – 058 750 5467 / 06 433 65 104


  Let op: in de conclusie van de memo van Fiscaliade staat onder de derde alinea (bullit) ‘Door deze ingezette koers is het verleden weliswaar niet fout, maar is het mogelijk wel lastiger om ‘de weg terug te nemen’. Daarom is het advies om niet door te gaan met het huidige scenario. Met het huidige scenario wordt bedoeld de huidige rioolheffingssystematiek die wij in 2023 toepassen. Dit hebben we nog even nagevraagd bij de adviseur.