Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Informatiebijeenkomst Oranjezaal

Informatiebijeenkomst conceptzienswijze Veenweideprogramma

woensdag 18 november 2020

18:15 - 19:00
Locatie

Teams

Voorzitter
Geu Luik/Jellie Rijpma
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

  1. 1

    Op 3 november 2020 zullen naar verwachting zowel GS van Fryslân als het DB van het Wetterskip instemmen met het ontwerpVeenweideprogramma2020-2030. Vanaf dat moment ligt het ontwerp¬programma ter inzage.


    Dit nieuwe veenweideprogramma is de opvolger van de Veenweidevisie uit 2015 en tevens een actualisatie van deze visie als gevolg van veranderde maatschappelijke opgaven en vraagstukken rond o.a. landbouw, klimaat en biodiversiteit. Het veenweideprogramma beschrijft hoe provincie en waterschap om willen gaan met het veenweidegebied in de periode tot 2030 en welke acties en partners daarbij zijn voorzien.


    Het veenweideprogramma is opgesteld door provincie en waterschap en de effecten en doorwerking op de gemeente kunnen groot zijn. Dit maakt dat het college van B&W van de gemeente Leeuwarden een zienswijze wil indienen op het ontwerpprogramma.
    Dit indienen gebeurt in gezamenlijkheid met de andere veenweide¬gemeenten, om de onderlinge gemeentelijke samenwerking te benadrukken.