Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Digitale raadsvergadering

Extra raadsvergadering Plan van Aanpak Vlietzone

woensdag 13 mei 2020

20:30 - 21:30
Locatie

Digitaal

Voorzitter
Sybrand Buma
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening en vaststelling agenda
 2. 2
  Vaststellen deelnemers aan deze digitale vergadering
 3. 3

  Besluit

  Besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

 4. 4

  Eerdere raadsstukken zijn te vinden bij de Politieke Dialoog van 22 april: https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Leeuwarden/26b49542-e2fd-45dd-9615-01225a76edfb
  Ook is er een dossier Vlietzone, te vinden via Overzichten / Dossiers (langlopende).

 5. 4.1
  Recent incident
 6. 4.1.1

 7. 4.1.2

 8. 4.2
  Moties PvA Vlietzone
 9. 4.2.1

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden (38)

  Besluit

  Raad besluit met algemene stemmen het college op te dragen:
  - Een 0-meting uit te voeren op basis van 2019 voor alleen de Vlietzone. De 0-meting dient in
  ieder geval te bestaan uit de individuele VPI-scores, de individuele indicatoren uit Sociale
  Index, data van het Meldpunt Overlast (MOL) & de politiemeldingen.
  - Daarnaast samen met de wijk, het wijkpanel, vlietvaardig en andere betrokken, concrete en
  gedragen doelstellingen te formuleren gebaseerd en/of aanvullend op de indicatoren van de
  0-meting. Deze uitwerking bij de eerst volgende evaluatie aan de Raad voor te leggen.
  - De leefbarometer, met 100 indicatoren ook in te zetten bij de evaluatie over 2 jaar om te
  bepalen of het plan van aanpak effect heeft gehad. Hierbij 2018 als uitgangspunt te nemen.
  De leefbarometer wordt tweejaarlijks geactualiseerd.

  Moties

  Titel
  Motie 0-meting PvA Vlietzone
 10. 4.2.2

  De motie wordt ingetrokken omdat de wethouder toezegt uit te zullen voeren hetgeen het dictum beoogt.
  Wethouder zegt toe: Er wordt een lange termijn visie opgesteld voor de Vlietzone, waarbij de wijk 'in de lead' is. Termijn die in de motie wordt genoemd, kan niet gerealiseerd worden. Problematiek wordt en is bij andere partijen zoals Rijk en provincie, onder de aandacht gebracht.

  Moties

  Titel
  Motie Lange termijnvisie Vlietzone

  Toezeggingen

  Titel
  Motie Lange termijn visie Vlietzone
 11. 4.2.3

  Stemuitslag

  voor 34%
  tegen 66%
  voor
  Raadsleden (13)
  tegen
  Raadsleden (25)

  Besluit

  Motie wordt verworpen met 13 stemmen voor en 25 stemmen tegen. Tegen stemden de fractie van PvdA, D66, PGL en CDA en voor stemden de fracties van VVD, GBL, Lijst058, FNP, CU en 50Plus

  Wethouder zegt toe twee maal per jaar over de voortgang van het project PvA Vlietzone te zullen rapporteren via de Rapportage Majeure projecten.

  Moties

  Titel
  Motie Monitoring PvA Vlietzone

  Toezeggingen

  Titel
  Motie Monitoring PvA Vlietzone
 12. 4.2.4

  de aangekondigde motie wordt nu niet ingediend.

 13. 5
  Sluiting
 14. 06