Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Politieke Dialoog MS Teams - OZ

Regionale Energie Strategie

woensdag 19 mei 2021

21:30 - 22:30
Locatie

Teams

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. Eind deze week gaan we starten met het tweede deel van de campagne ‘Stap voor stap naar aardgasvrij’. Hier informeer ik jullie graag over.
  In de bijlage vinden jullie de uitingen voor Stap voor stap naar aardgasvrij

  • De advertentie zullen we komende zaterdag plaatsen in de Leeuwarder Courant en Friesch Dagblad. En volgende week woensdag in de HAH. De advertentie richt zich voornamelijk op de eerste informatieve webinar van 1 juni.
  • De posters zullen we vanaf donderdag of vrijdag verspreiden door de gehele gemeente via allerlei openbare plaatsen. Bibliotheken, supermarkten. Eigenlijk alles waar prikborden zijn of posterruimte is. Bij de posters (die ook langer hangen) ligt de focus op de gespreksavonden in de maand juni.
  • Via onze eigen social media kanalen (gemeente en Energieloket) zullen we een advertentie campagne starten. Daarnaast zal ik via het Energieloket hier evenementen voor aanmaken.
  • De aardgasvrijstoppers versturen we onder andere naar lokale initiatieven, wijk en dorpsverenigingen en wijk en dorpskranten. Deze kunnen zij (regionaal) inzetten als kleine advertentie in hun wijkblad/krant en op bijvoorbeeld hun website. Uiteraard ontvangen zij ook de grotere formaten, voor als ze die kunnen en willen gebruiken en delen met hun eigen achterban.
  • We zullen ook een persuitnodiging sturen voor de diverse avonden. En een nieuwsbericht op de website van Leeuwarden.nl en het Energieloket.
 2. Door de regiegroep Regionale Energiestrategie is de Regionale Energiestrategie  voorbereid en verzoekt  de gemeenten, Provincie en het Wetterskip Fryslân om in te stemmen met het ‘RES 1.0’.  Het RES 1.0 wordt vóór 1 juli 2021 door de regiegroep RES aangeboden aan het nationale programma RES als onderdeel van de afspraken in het Klimaatakkoord. Het college vraagt de gemeenteraad om de RES 1.0 vast te stellen.

  Voorgesteld besluit

  1. Aan de gemeenteraad voor te stellen om de Regionale Energie Strategie Fryslân 1.0 vast te stellen.