Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Debat

GEANNULEERD - Sociale Supermarkt

maandag 6 maart 2023

20:15 - 21:00
Toelichting

De fracties die moties hadden aangekondigd over dit onderwerp, hebben laten weten dat zij hiervan afzien. Dit naar aanleiding van de mededeling tijdens de bijpraatsessie over Leeuwarden Oost op 22 februari dat in het kader van dat programma een verkenning naar de mogelijkheden van een sociale super wordt verricht. Voor een beeldverslag van die bijeenkomst zie https://leeuwarden.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/05e2c5e1-4277-4cea-836a-05bfd1fb6799

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  Aangekondigde moties
 2. 1.1
  Financieel haalbaarheidsonderzoek Sociale Supermarkt (PvdA, GL)
 3. 1.2
  Armoedebestrijding, meer in verbinding (D66, FNP, VVD)
 4. 3

 5. 4

  N.a.v. de informatieve bijeenkomst is het rapport van Kerk in Actie en Oikos aan de stukken toegevoegd.

 6. 5