Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Politieke Dialoog MS Teams

Ontwikkelkader Middelsee – De Werp

maandag 15 maart 2021

21:30 - 22:30
Locatie

Teams

Toelichting

Vervolg op 8 maart – tweede termijn politieke dialoog.


In verband met de Corona-maatregelen vergadert de gemeenteraad digitaal. U kunt de vergadering volgen via de livestream.

Uitzending

Agendapunten

  1. Het ontwikkelkader Middelsee – De Werp beschrijft de ontwikkeling van het stadsdeel op een detailniveau dat tussen een structuurvisie (abstract) en een stedenbouwkundig plan (gedetailleerd) in zit en geeft de bestuurlijke ambitie weer. Zodra de realisatie van een deelgebied dichterbij komt, zal er een stedenbouwkundig plan of andere uitwerking worden opgesteld, waarvoor een zelfstandige procedure wordt doorlopen met mogelijkheden tot reageren. Het concept ontwikkelkader Middelsee – De Werp heeft van 26 november 2020 tot en met 6 januari 2021 ter inzage gelegen in het kader van de inspraak. Op 1 december 2020 heeft er een digitale informatieavond plaatsgevonden. Er is één inspraakreacties ontvangen. Het college heeft besloten de gemeenteraad voor te stellen om het ontwikkelkader Middelsee - De Werp vast te stellen.