Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Informatieve bijeenkomst - Teams OZ

Bestemmingsplan Hege Hearewei 2

woensdag 2 februari 2022

21:30 - 22:30
Locatie

Teams

Voorzitter
Anneke Adema
Toelichting

(1 inspreker)

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. Op 1 juli 2020 heeft de gemeenteraad de welstandsrichtlijnen en de stedenbouwkundige randvoorwaarden vastgesteld voor de bouw van appartementen op het adres de Hege Hearewei 2 in Stiens. Ook heeft de raad de coördinatieregeling van toepassing verklaard, zodat de procedures voor het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning gelijktijdig doorlopen kunnen worden.
  Van 22 april 2021 tot en met 3 juni 2021 hebben het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp-omgevingsvergunning ter visie gelegen. Tijdens de tervisietermijn zijn er vier zienswijzen ingediend. Eén zienswijze is ingediend door het Wetterskip Fryslân en drie zienswijzen zijn afkomstig van omwonenden. Aan de reactie van het Wetterskip (het vervangen van heesters aan de waterkant door gras) is volledig tegemoet gekomen. Verder is naar aanleiding van deze reacties het groenplan in overleg met de omwonenden aangepast. Daarbij zijn o.a. de hoge bomen vervangen door leilinden. Ook is de ‘voorwaardelijke verplichting’ in het bestemmingsplan aangepast, waardoor de aanplant- en instandhoudingsverplichting niet alleen geldt voor de bomen, maar ook voor de heesters. Overigens vormen de zienswijzen geen aanleiding om goedkeuring aan het bestemmingsplan te onthouden. Het bestemmingsplan wordt ter vaststelling aan de raad aangeboden.

  Voorgesteld besluit

  1. Aan de gemeenteraad voor te stellen om:
  a. de reactie- en antwoordnota zienswijzen op het ontwerp-bestemmingsplan "Stiens-Hege Hearewei 2"vast te stellen;
  b. het bestemmingsplan “Stiens - Hege Hearewei 2'' gewijzigd vast te stellen onder toekenning van het nummer NL.IMRO.0080.21001BP00-VG01;
  c. geen exploitatieplan vast te stellen;