Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

Woodbrookers

ID

220

Agendapunt
Besluitvorming (raad) 2022 (9. Motie buiten de orde Woodbrookers - D66)
woensdag 21 december 16:30 tot 20:30
Raadzaal
Titel

Woodbrookers

Status

Aangenomen

Raadsleden
 • Aalbers, B. (PvdA)
 • Abdullah Abdi, A. (PvdA)
 • Antolovic, M. (PvdA)
 • Astro, P. (Groenlinks)
 • Atsma, J. (CDA)
 • Boer de, J. (FNP)
 • Bruijnincx, J. (D66)
 • Caluwe, de J. (PvdA)
 • Copini, G. (D66)
 • Douwstra, H. (ChristenUnie)
 • Dragstra, R. (GroenLinks)
 • Galiën, O. van der (Lijst058)
 • Hoedemaker, T. (CDA)
 • Klaver, S. (Gemeentebelangen)
 • Koning, E. de (PvdA)
 • Luik, G. (VVD)
 • Magré, J. (D66)
 • Meulen van der, T. (GroenLinks)
 • Meulen van der-Diever, F. (CDA)
 • Meulen, M. van der (Gemeentebelangen)
 • Niesink, C. (ChristenUnie)
 • Okkema, C. (Gemeentebelangen)
 • Oudhuis, K. (Forum voor Democratie)
 • Roorda, H. (FNP)
 • Runhart, C. (Lijst058)
 • Santen, L. van (PvdA)
 • Sloot, P. van der (VVD)
 • Spithoff, R. (Gemeentebelangen)
 • Tuininga, J.W. (FNP)
 • Veldstra, L. (FNP)
 • Visser, M.E. (VVD)
 • Vlutters, P. (Groenlinks)
 • Goudzwaard, W. (CDA)
 • Wijnstra, C. (Lijst058)
 • Youssef, S. (GroenLinks)
 • Bergsma, A. (GroenLinks)
 • Haar, J. ter (GroenLinks)
Portefeuillehouder

Nathalie Kramers

Toelichting
Einddatum
Stand van zaken

Stand van zaken uitvoering aangenomen moties februari 2023: https://leeuwarden.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Item/3d03e686-914d-4ad6-a12e-1f895dfec8cf

"De onderdelen 1, 2, 5 en 6 worden door SDF opgepakt en zijn in uitvoering. De raad wordt in juli geïnformeerd over de opvang van deze doelgroep (onderdeel 6).
De onderdelen 3 en 4 worden door de gemeente Leeuwarden opgepakt.
Ten aanzien van punt 3 is duidelijk geworden dat de SPUK middelen Jeugd GGZ naar acht bovenregionale regio’s zijn gegaan. De middelen voor Noord Nederland heeft Groningen ontvangen. Zij hebben hier afspraken over gemaakt met Accare.
Ten aanzien van punt 4 worden de aanbevelingen uit het rapport ‘Betrek mij gewoon’ meegenomen in de lokale uitwerking van de regiovisie. De uitwerking is rond de zomer 2023 gereed.

Afgedaan
Niet afgedaan
Datum afdoening
Bijlage(s)