Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Reitsma, A.W.

Politieke partij
CDA
Emailadres
secretariaat.reitsma@leeuwarden.nl

Wethouder Abel Reitsma (CDA) is verantwoordelijk voor werk, participatie en inkomen, economie en toerisme.

Portefeuilles

 • Werk, participatie en inkomen
 • Economie
 • Recreatie en toerisme
 • Kennis en innovatie
 • Hoger onderwijs en mbo

Wijken en Dorpen

 • Baard
 • Easterlittens
 • Hilaard
 • Húns-Leons
 • Jellum-Bears
 • Mantgum
 • Warstiens
 • Warten
 • Weidum
 • Wergea
 • Wirdum-Swichum
 • Wytgaard

Nevenfuncties:

 • Voorzitter GR Sociale werkvoorziening Fryslân
 • Lid Economic Board Noord Nederland
 • Voorzitter Bestuurscommissie MIRT Noord Nederland
 • Lid Regietafel SNN
 • Lid Spoortafel Noord Nederland
 • Lid Wateralliantie
 • Lid Stuurgroep samenwerking F4- gemeenten
 • Lid NG4 Economische Zaken
 • Lid Stuurgroep Stadsregio
 • Lid Stuurgroep Dairy Valley
 • Lid RvA WTC Coöperatie
 • Lid RvA RUG Campus Fryslân
 • Lid RvA Hoger Onderwijs Akkoord Fryslân (HOAF)
 • Lid Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Fryslân (ROF)
 • Lid/secretaris Vereniging Openbaar Vervoer Centrumsteden (VOC)
 • Lid DB Innovatiepact Fryslân (IPF)
 • Lid Bestuurlijk overleg Verkeer en Vervoer Fryslân (OVVF)
 • Voorzitter Stuurgroep RMC Regio Friesland Noord
 • Voorzitter Werkbedrijf Fryslân Werkt
 • Lid Werkkamer
 • Lid G40 Sterke keten werk
 • Lid VFG Portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken, Recreatie en Toerisme
 • Lid VFG Portefeuillehoudersoverleg Werk en Inkomen
 • Trainer Eduardo Frei Stichting

De nevenfuncties van wethouder Reitsma zijn niet bezoldigd.

AB= Algemeen Bestuur
DB= Dagelijks Bestuur
RvT= Raad van Toezicht
RvA= Raad van Advies
q.q.= Qualitate qua (in hoedanigheid van)
-= op persoonlijke tite

Stemgedrag

357 Stemmen, 87% voor
Onderwerp Datum Stem Uitslag