Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Buma, S.

Politieke partij
Leeuwarden
Emailadres
secretariaat.burgemeester@leeuwarden.nl

Burgemeester Sybrand Buma is verantwoordelijk voor openbare orde en veiligheid, algemene communicatie, handhaving en public affairs.

Portefeuilles

 • Brandweer
 • Politie
 • Openbare Orde
 • Integraal Veiligheidsbeleid
 • Handhaving (kadernota)
 • Horecabeleid
 • Kabinetszaken
 • Bestuurlijke organisatie
 • Communicatie
 • VFG/VNG
 • Europese/internationale zaken
 • Public Affairs
 • Grote Stedenbeleid
 • Brede doeluitkeringen (BDU)

Nevenfuncties:

 • Lid Regionaal Bestuurliik Politie Overleg
 • Voorzitter Stuun!roeo RIEC Noord 
 • Lid Artikel 41 overleg i.r.t stuure.roeo RIEC Noord
 • Lid Regiegroep Noordelijke Samenwerking
 • Voorzitter DB/AB Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Fryslan
 • Voorzitter Stuurgroep Veiligheidshuis Fryslan
 • Lid Landelijk beraad voorzitters Veiligheidsree.io's
 • Werkgroep Veiligheid (G40, ministeries van WWftl, Justitie Lid S. van Haersma Buma en Binnenlandse zaken en het Centrum voor Veiligheid en Criminaliteitspreventie)
 • Voorzitter van het bestuur Stichting Herdenking. Gevallenen 4 mei 
 • Secretaris van het bestuur Stichting Onderhoud Stadhouderlijke grafruimten Grote of Jacobijnerkerk
 • Beschermheer Stichting Ljouwerter Skûtsje
 • Beschermheer Koor Zingen voor je leven
 • Beschermheer Pasveerkorpsen Leeuwarden
 • Beschermheer Jeugdcircus Saranti
 • Lid bestuur Stichting Bumaleen 
 • Lid bestuur Familiestichting Buma
 • Lid Stichting dr. H. Popta Gasthuis 
 • Lid Comité van aanbeveling Stichting Veteranendag Friesland
 • Lid Comité van aanbeveline. Frvske Bibel
 • Lid Comité van aanbeveline. Nederlands Studenten Orkest 
 • Lid Comité van aanbeveling Wapendropping wandel-beleeftocht
 • Lid Comité van aanbeveling Varsity Ned. Sb.Jdentenroeibond
 • Lid Raad van Adviseurs vereniging Rembrandt 
 • Voorzitter Commissie Collectie Nederland

De burgemeester heeft één bezoldigde nevenfunctie. Bezoldiging is voor 4 uren op niveau van schaal 18 CAR
AB= Algemeen Bestuur
DB= Dagelijks Bestuur
RvT= Raad van Toezicht
RvA= Raad van Advies
q.q.= Qualitate qua (in hoedanigheid van)
-= op persoonlijke titel