Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Haan de, H.

Politieke partij
PvdA
Emailadres
secretariaat.dehaan@leeuwarden.nl

Wethouder Hein de Haan (PvdA) is verantwoordelijk voor wonen en bouwen, ruimte en leefomgeving en gebiedsontwikkeling.

Portefeuilles

 • Wonen en bouwen
 • Ruimte en leefomgeving
 • Gebiedsontwikkeling
 • Vergunningen, toezicht en handhaving
 • Grondbedrijf

Wijken en dorpen

 • Alde Leie
 • Britsum
 • Feinsum
 • Hijum
 • Jelsum-Koarnjum
 • Stiens
 • Binnenstad

Nevenfuncties:

 • Voorzitter Gemeenschappelijke Regeling Hûs en Hiem
 • Lid AB Gemeenschappelijke Regeling FUMO
 • Voorzitter Straatnamencommissie
 • Lid Commissie van Overleg en Voorlichting Milieu Luchthaven Leeuwarden
 • Lid van de AvA BV Blitsaerd (Blitsaerd Beheer BV)
 • Commanditaire vennoot CV Blitsaerd
 • Lid van de AvA GEM De Zuidlanden beheer BV
 • Lid VNG-commissie Wonen Ruimte en Mobiliteit
 • Lid Nationaal woningbouwberaad
 • Lid Tasforce nieuwbouw Woningcorporaties
 • Lid Wenje Oerlis Fryslân (WOF)
 • Lid VTH-overleg
 • Lid Novi tafel / MIRT
 • Lid VFG Portefeuillehoudersoverleg Ruimte
 • Lid G40 Fysieke Pijler

De nevenfuncties van wethouder de Haan zijn niet bezoldigd.

AB= Algemeen Bestuur
DB= Dagelijks Bestuur
RvT= Raad van Toezicht
RvA= Raad van Advies
q.q.= Qualitate qua (in hoedanigheid van)
-= op persoonlijke titel

Stemgedrag

6 Stemmen, 100% voor
Onderwerp Datum Stem Uitslag