Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

Subsidie Writers Block

ID

221

Agendapunt
Besluitvorming (raad) 2022 (8.4.4. Motie Structurele subsidie Writer’s Block - D66)
woensdag 21 december 16:30 tot 20:30
Raadzaal
Titel

Subsidie Writers Block

Status

Aangenomen

Raadsleden
  • Bruijnincx, J. (D66)
  • Niesink, C. (ChristenUnie)
  • Runhart, C. (Lijst058)
  • Visser, M.E. (VVD)
Portefeuillehouder

Hein Kuiken

Toelichting
Einddatum
Stand van zaken

Stand van zaken uitvoering aangenomen moties februari 2023: https://leeuwarden.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Item/3d03e686-914d-4ad6-a12e-1f895dfec8cf

"Er heeft in februari bestuurlijk overleg met de uitvoerende partij plaatsgevonden om uitvoering te geven aan deze motie. Het resultaat hiervan is dat Writers Block met ingang van 2023 jaarlijks structureel wordt gesubsidieerd voor € 25.000."

Afgedaan
Afgedaan
Datum afdoening

14-3-2023

Bijlage(s)